Ce acte sunt necesare?

Pentru a te înscrie, nu este nevoie fizic de niciun act, în schimb va trebui să încarci în platforma de admitere, poza sau scan cu:

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
 • foaie matricolă;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • pentru studenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu, adeverință eliberată de Decanul Facultății la care sunt deja studenți, care să conțină: anul de studii, programul de studiu și forma de finanțare a școlarizării (subvenție de la buget sau cu taxă);
 • fotografie portret tip carte de identitate;
 • cartea de identitate;
 • diplomă de licență (ori echivalentă) sau diplomă de absolvire, în original sau în copie xerox certificată cu originalul, pentru absolvenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu;
 • OPȚIONAL pentru cei ce nu achită online, chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; (70 lei)

Dacă înscrierea se realizează de pe un telefon smart, pozarea documentelor poate face la pasul de încărcare documente.

Pentru înmatriculare va fi nevoie de un dosar fizic, ce va rămâne la facultate cât timp sunteți student:

Acesta va conține:

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta (ORIGINAL pentru locurile fără taxă);
 • foaie matricolă (Copie);
 • certificat de naștere (Copie);
 • certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui (Copie);
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie (Original);
 • pentru studenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu, adeverință eliberată de Decanul Facultății la care sunt deja studenți, care să conțină: anul de studii, programul de studiu și forma de finanțare a școlarizării (subvenție de la buget sau cu taxă);
 • fotografie portret tip carte de identitate;
 • Copie a carții de identitate;
 • diplomă de licență (ori echivalentă) sau diplomă de absolvire, în original sau în copie xerox certificată cu originalul, pentru absolvenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu;