Facultatea de Mine

În prezent, Facultatea de Mine are în structură trei departamente:

  • Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie și Construcții,
  • Departamentul de Ingineria Mediului și Geologie și
  • Departamentul de Management și Inginerie Industrială.

Istoria Facultății de Mine se confundă, în integralitatea sa, cu istoria Universității din Petroșani. În anul 1948, la înființare, Institutul Cărbunelui din Petroșani avea în structura sa o singură facultate, Exploatarea și Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni.

Anul universitar 1957–1958 marchează schimbarea denumirii acestei facultăți în Facultatea de Mine. Industrializarea economiei și concentrarea pe exploatarea rezervelor minerale naționale au însemnat o perioadă de continuă dezvoltare a Facultății de Mine atât în planul bazei materiale didactice, cât mai ales în ceea ce privește corpul profesoral și promoțiile tot mai mari de absolvenți. Dacă în perioada respectivă strategia de bază a facultății a constituit-o concentrarea și specializarea, după anul 1990, mutațiile intervenite la nivelul întregii societăți românești au impus strategia diferențierii. Conservându-și competențele și calitatea procesului didactic într-o lume în care cuvântul schimbare a devenit omniprezent, fără a renunța la denumire, istorie și tradiție, facultatea și-a dezvoltat continuu oferta educațională.